شعر عاشقانه زیبا

شب شرابی خوردم و مستی مرا در بر گرفت / دوریت آمد به یادم هستیم آتش گرفت . کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد . شعر عاشقانه روز محشر عاشقان را قیامت کار نیست / کار عشق جز تماشای وصال یار نیست . در زندگی باران مباش که دیگران گمان کنند با منت خودت را به شیشه می کوبی ، ابر باش تا انتظار باریدنت را بکشند . آن گاه که نگاه کردن به عقب حاصلی جز شکست به دنبال ندارد و در آن هنگام که از نگاه کردن به جلو واهمه داری می توانی به یکی از دو طرف نگاه کنی تا ببینی بهترین دوستت آن جا کنارت ایستاده . فقط تو ، یا تو یا هیچ کس / اگه نرسم خدایا ، زندگی بس . سادگی شخصیت ، نتیجه ی پیچیدگی فکر است ، درباره ی آدم ها از سوالاتی که می پرسند قضاوت کن نه از جواب هایی که می دهند .

/ 0 نظر / 26 بازدید