جوک خفن

برای پریدن لازم نیست پرنده باشم !
همین که بخندی ، بال در می آورم …

مجنون همیشه مرد نیست …
گاهی مجنون دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بود

فردا برای دلجویی دیر است !
امروز زخم نزن …

حرفایت شبیه برف اند …
از آن برف های بی موقع که نزدیک بهار می بارد و فقط جان شکوفه های درختان را می گیرد !

گاهی آدم دلش میخواد یکی رو با انگشتش نشون بده و بگه …
این بی معرفت “دنیای منه”

/ 0 نظر / 31 بازدید