شعر عاشقانه

روز محشر عاشقان را قیامت کار نیست / کار عشق جز تماشای وصال یار نیست .

در زندگی باران مباش که دیگران گمان کنند با منت خودت را به شیشه می کوبی ، ابر باش تا انتظار باریدنت را بکشند .

آن گاه که نگاه کردن به عقب حاصلی جز شکست به دنبال ندارد و در آن هنگام که از نگاه کردن به جلو واهمه داری می توانی به یکی از دو طرف نگاه کنی تا ببینی بهترین دوستت آن جا کنارت ایستاده .

فقط تو ، یا تو یا هیچ کس / اگه نرسم خدایا ، زندگی بس .

سادگی شخصیت ، نتیجه ی پیچیدگی فکر است ، درباره ی آدم ها از سوالاتی که می پرسند قضاوت کن نه از جواب هایی که می دهند .

/ 0 نظر / 25 بازدید